P1090985… i stało się światło.

Dowcip już ze sporym przebiegiem, ale to wykonanie ma szczególny urok.